Däckportalen.se ägs och förvaltas av Capslock AB, som även sköter debitering till slutanvändare.
Systemet debiteras månadsvis via faktura som skickas till registrerat företag. För att ändra faktureringsadress måste Capslock AB meddelas senast 5 dagar före ny debiteringsdag.
Vid tecknande av konto i systemet finns ingen bindningstid, Capslock AB fakturerar löpande för varje påbörjad månad. För uppsägning krävs att Capslock AB meddelas senast 5 dagar före ny månadsperiod.
Meddelas inget påbörjas ny månad automatiskt.
Vid registrering får användaren 7 dagar gratis test och kan närsomhelst uppgradera till ett betalkonto, då faktureras första månaden.